اطلاعیه بازآموزی ها

ردیف عنوان برنامه باز آموزی تاریخ برگزاری مکان برگزاری
1 دومین همایش سراسری جامعه سالم 6و7و8 اسفندماه 92  
2 کنفرانس علمی یکروزه Neglected Tropical Disease 16 بهمن 92  
3 سمینار راهبردهای نوآوری و مدیریت فناوری در مراکز بهداشتی درمانی    
4 لیست دومین پنل بزرگ تخصصی سمینارها و کارگاه های هفدهمین نمایشگاه ایران هلث-اردیبهشت 1393